Sunday

Visi 2020 dijangka dapat diteruskan

Visi 2020 Malaysia dapat dimajukan jikalau Rakyat Malaysia mendaftar sebanyak 6% lagi daripada pajak tahunan, Kata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Untuk mencapai Matlamat ini ,kita perlu memantau dan mengkaji dalam pembangunan Ekonomi untuk mencapai status pembangunan dan semestinya ialah daripada ketentuan Tuhan.Beliau berucap semasa penutupan Majlis yang diadakan oleh Persatuan Ekonomi Bumiputera, Model Ekonomi 2010. Acara ini diorganisasikan oleh Malay Consultative Council (MPM). Datuk Seri juga berkata Malaysia juga perlu menceburi dalam Pelaburan Tempatan dan Pelaburan Asing. Jikalau pelaburan di Malaysia meningkat,maka Ekonomi Negara kita tidak lagi tersekat dan tiada lagi catatan sebagai Pendapatan sederhana di Malaysia.

No comments:

Post a Comment